plaża

Cena jako narzędzie marketingowe w branży turystycznej

Do instrumentów marketingu w usługach turystycznych zaliczamy między innymi cenę, która składa się przede wszystkim z formuły ustalania cen, różnicowaniu poziomu cen, zachęty cenowej. Cena ma istotne znaczenie dla większości instytucji w branży turystycznej. Klient korzystający z usługi turystycznej, wymaga odpowiedniej jakości. Cena jest jej wskaźnikiem przy zakupie dóbr niematerialnych.

Różnorodność cen jest zależna od czasu oraz miejsca zakupu. Taka praktyka jest coraz częściej stosowana. W wielu miejscach możemy zaobserwować, że przy dokonaniu wcześniejszej rezerwacji cena jest niższa, np. rezerwacja lotu, rezerwacja noclegu, rezerwacja biletów na koncert itp.

Cena to pieniężne określenie wartości produktu. Wyraża ona wartość produktu dla kupującego oraz dla sprzedawcy. Cena staje się wydatkiem dla kupującego lecz w tym samym czasie jest źródłem dochodów sprzedającego. Wysokość ceny ustalana jest przez pokrycie kosztów produkcji i sprzedaży produktu bądź usługi oraz możliwość wygenerowania zysku.

Tablice reklamowe – tutaj

Cena – potężne narzędzie marketingowe

Cena w branży turystycznej ale i każdej innej może stanowić potężne narzędzie marketingowe jeżeli jej stosunek do jakości jest wyraźnie korzystny. Wówczas  jest ona ważnym elementem treści przekazu reklamowego, prezentowanym przy pomocy różnych mediów – tablic reklamowych, stron internetowych, spotów radiowych i telewizyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.